ZAŠTITA NOVCA

SVE mjenjačnjce, štedionice, kladionice, banke, hoteli, pa i veće trgovačke kuće moraju po Zakonu o zaštiti imovine N.N.83/96 i Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima N.N.173/03 imati ovakove ili slične proizvode.

Proizvodi moraju imati Hrvatske certifikate, te moraju biti numerirani.
( Ako neka pravna osoba ima više npr. mjenjačnica – SVAKA mora imati svoj kofer.)

Naše prednosti su:
- Uređaji se isporučuju odmah s vlastitog skladišta.
- Cijena je najpovoljnija na Europskom tržištu.
- U cijenu su uključena dva daljinska upravljača.( osim Gladiatora )
- Uređaji imaju Hrvatske certifikate, numeraciju i uputstvo na Hrvatskom jeziku.

Ovdje možete ispuniti narudžbu

AXA d.o.o.
Preradovićeva 4
47 000 Karlovac

Tel: 047/ 61 47 77
Fax: 047/ 61 10 91
Gsm: 098/ 20 60 80

E-mail: axa@bandit.hr